Sankt Knuds Gilde i Flensborg

Sankt Knuds Gildet i Flensborg er grundlagt d. 25. juni 1170 og har dansktalende, retskafne mænd i sine rækker.

Gildet styres af oldermanden og kansleren samt stolbroderkredsen med en kassemester med titlen bror kasserer, to sekretærer med titlen bror oversekretær og bror sekretær. Bror kaptajn, bror løjtnant og bror fænrik tager sig af skydningen. Bror kaptajn er tillige lokaleforvalter. For serveringen af mad og drikke sørger bror overskaffer og bror skaffer. To retskafne, modne brødre indgår endvidere i stolbroderkredsen med titlen bror dommer. Det enkelte stolbrorhverv er på valg hvert fjerde år og stolbrødrene udskiftes således løbende.

Hver onsdag fra april til oktober mødes brødrene på Knudsborg til skydning, kortspil eller snak om alt muligt fra familienyt til dagens og hverdagens problemer.

Fire gange om året foreskriver skråen bestemte arrangementer, nemlig de to Adelgilder, "Det Store Adelgilde" den 25. juni på Knud Lavards helligdag og "Det Ordentlige Adelgilde" på skytspatronens dødsdag den 7. januar. Desuden er der fest med damerne den 12. marts Knud Lavards fødselsdag og på Frederik VII's fødselsdag den 6. oktober.

St. Knudsgildet fastholder sit danske ansigt, dog er vi åbne over for vore tyske naboer, der respekter gildet som en uundværlig del af det gamle Flensborg.